Foto : Het pleintje van de vroegere vismarkt (1950)
Omschrijving

Het was gelegen tussen de Kadzand- (links) en de Bonenstraat (rechts). Het aanpalend huizenblok tot aan de Schippersstraat werd rond de jaren 1954 volledig gesloopt. De gevelkapel met het O.L.V beeldje is in het bezit van de Heemkundige Kring "De Plate"

Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 2

Datering

1985

(DD-MM-JJJJ)

Pagina
143