Foto : Het Wapenplein (1900)
Omschrijving
Huizenblok tussen de Vlaanderenstraat (links) en de Louisastraat (rechts). Met :  "Les Grandes Galéries Belges", de "Falstaff", de "Cercle Coecilia", "Hotel du Damier" en de Stadsbibliotheek. De datum is niet juist daar "Les Grandes Galéries Belges" opgericht werd te Brussel in 1901. Identieke prentkaart, maar met geschreven tekst is aanwezig op de Beeldbank Oostende, nr. PK/B0593. Datum : jaren 1904. Fotograaf : Vlietinck J.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 2

Datering

1985

(DD-MM-JJJJ)

Pagina
52