Foto : Het Wapenplein (circa 1900)
Omschrijving
De noordkant van het Wapenplein, met van links naar rechts : het eerste gebouw wordt in 1901 "Les Grandes Galéries Belges", de "Fallstaff", de "Cercle Coecilia", het "Hotel Au Damier" en een gedeelte van de "Stedelijke Bibliotheek".
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 5

Datering

1991

(DD-MM-JJJJ)

Pagina
11