Foto : Koninklijke schuttersvereniging "Les Carabiniers" 1954