Foto : Nogmaals de Square Baudouin (1897). Centraal op de achtergrond, de pastorij van de hoofdkerk. Rechts het huizenblok met de herberg "Karel de Goede.