Foto : Vierde Kursaal. Muurschildering van Paul Delvaux