C.M.

Foto : De Graaf de Smet de Naeyerbruggen

6 foto's : (1) Detail van de eerste brug over de Slachthuiskaai en de pilonen van de brug over het gedempte afleidingskanaal ; (2) Detail van de piloon van de brug over het gedempte afleidingskanaal ; (3) Algemeen zicht van de brug over de spoorweg, gezien naar de wijk Hazegras ; (4) Detail van de pilonen van de brug over de spoorweg ; (5) Detail van de bruggen over de spoorweg en het gedempte afleidingskanaal, gezien naar de wijk hazegras en (6). - Map 042 A-67a-f