DE GRYSE ANDRIES

Affiche : ANZ-West-Vlaanderen. 7e Zeezangfeest : Guldensporenviering. Casino-Kursaal Oostende. 09/07/.... (?)

Formaat : 44 x 28 cm. - Motto : de groote stooringe. 100 uitvoerders. Inrichters : ANZ West-Vlaanderen met medewerking van VTB-VAB in samenwerking met het 11 julikomitee Oostende en het Noordstarfonds vzw Kulturele Stichting, Noordstar en Boerhaave te Gent, onder de auspiciën van het Provinciaal bestuur van West-Vlaanderen en het Stadsbestuur van Oostende 

Affiche : Het 11 juli Komitee - Oostende. Guldensporenfeesten '87. 04, 10-11/07/1987

Formaat : 62 x 42 cm. - Tentoonstelling "De Vlaamse Visserij" in het Feest- en Kultuurpaleis. Wapenplein. 4 tot 12 juli. 4 juli : "Guldensporen-avond" in het casino-kursaal te Oostende. Operetta "Op de purp'ren hei" van A. Preud'homme - E. De Ridder. Gastspreker W. Vandenbossche. Uitreiking van de "Orde van de Gulden Sporen". 10 juli : Beiaardconcert op het Wapenplein door Pr. E. Delmotte met Vlaamse liederen. 11 juli : "Vlaanderens Hoogdag". Beiaard-concert op het Wapenplein door Pr. E. Delmotte. Guldensporenmaal in restaurant Centrum (tafelen met vrienden). Vlaamse kermis op het Wapenplein. Avondfeest "Rond de kiosk" met o.a. stadsharmonie onder leiding van F. Cuypers. 11 juli : Plechtige Eucharistieviering in de Dekanale kerk van St.-Petrus en Paulus te Oostende

Affiche : Het 11 juli Komitee - Oostende. Guldensporenfeesten '88. 09-11/07/1988

Formaat : 61 x 42 cm. - Tentoonstelling (Stedelijke Kunst academie) "Vlaanderen leeft" in Feest- en Kultuurpaleis, Wapenplein. Open van 2 tot en met 11 juli. 9 juli : Guldensporen-avond in het Casino-Kursaal. Gastspreker Clem De Ridder. Uitreiking van de "Orde van de Gulden Sporen". Concert met François Glorieux. 10 juli : Postzegel tentoonstelling, met speciale postzegel afstempeling. Feest- en Kultuurpaleis. Beiaardconcert door Pr. E. Delmotte. Guldensporenmaal, Spijshuis Orbit. Optreden Volkskunstgroep Polka 17, Wapenplein. 11 juli : Vlaanderens hoogdag. Speciale postzegel afstempeling. Beiaardconcert, Wapenplein door Pr. E. Delmotte. Vlaamse kermis, Wapenplein. Rond de Kiosk met de Stadsharmonie o.l.v. F. Cuypers. Plechtige Eucharistieviering in de Dekanale kerk van St.-Petrus en Paulus te Oostende

Affiche : Het 11 juli Komitee - Oostende. Guldensporenfeesten '89. 07-08, 11/07/1989

Formaat : 59 x 42 cm. - 7 juli : Guldensporenavond in het Casino Kursaal. Gastspreker ; dhr. Koen Baert (Alg. Secr. Ijzerbedevaart Komitee). Uitreiking van de "Orde van de Gulden Sporen". Met optreden van : Miels Cools, Francis Verdoodt, het koperkwintet Divertimento, de koren o.l.v. A. Thonon. Teksten Bert Broes. Kunsttentoonstelling 8 juli t/m 15 juli "Jonge Vlaamse Kunst", stellen ten toon : Ronny Delrue, Joël De Rore, Bart Vandevijvere, in het Feest en Cultuurpaleis, Wapenplein Oostende. 11 juli "Vlaanderens hoogdag" Beiaardconcert : Wapenplein door Prof. E. Delmotte. 1e Guldensporentocht : ingericht door de W.S.V. De Stormvogels Oostende. Guldensporenmaal : in Taverne - Restaurant 3Centrum", Wapenplein Oostende. Marktanimatie op het Wapenplein, met Volksdansoptreden van "De Zeepaardjes". Rond de Kios : met de Stadsharmonie o.l.v. F. Cuypers. Plechtige Eucharistieviering in de Dekanale kerk van St. Petrus en Paulus op 11 juli. Bezinningsplechtigheid in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Langestraat 44 op 11 juli. "De vredesgedachte". Gastspreker Raf Seys. Tentoonstelling met werken van kunstenares Käte Kolwitz

Affiche : Kulturele Raad Oostende. Kalender. 18/09 tot 5/10/1981

Formaat : 49 x 35 cm.

18 september: Centraal-Azië, dia-avond - wijkcentrum 't Kasteel - Zandvoorde

19 september: Tussen de kaap en drakenbergen, diavoordracht door W. en H. Van elsen - VTB-VAB - feest- en kultuurpaleis

20 september: Autobusreis naar de grotten van Han met bezoek aan Dinant, Anserennes en Namen

Per autocar naar de hoppefeesten Poperinge

21 september: Erfrecht langstlevende echtgenoot (notaris Willems) - bejaardenklub De Zoete Inval

Strips, toneel door P. Soete en M. Byl - SVV-Stene-Café Olympia

Kantklossen voor gevorderden 

22 september: Gezondheidleer, lessenreeks - KAV H. Hart-Cenakel

24 septempber: Een Oostendse schilder: Emiel Bulke, voordracht met dia's door N. Hostyn - OOstendse Heemkundige Kring De Plate - Konferentiezaal VVF

25 september: Kantklossen voor gevordenen

28 september: Toneel - Bejaardenklub De Zoete Inval

Immunologie en vaccinaties, voordracht door prof. dr. R. Hamers - volkshogeschool - konferentiezaal stadhuis

1 oktober: De waddeleilanden, diamontage door H. Van Looken - volkshogeschool - konferentiezaal stadhuis

5 oktober: Bezoek bloemisterij Gistel, bejaardenklub De Zoete Inval

 

 

Archief : R.M.T.

Archief R.M.T. Oostende-Lines.
Farde : Een Portret met foto Car-ferry "Reine Astrid" Car-ferry "Prins Albert" Car-ferry "Prins Filip " Vleugelboot "Princesse Clémentine"
             Ptan van de Car-ferry "Reine Astrid" Car-ferry "Prins Albert" Car-ferry"Prins Filip" en de Car-ferry "Princesse Marie Christine"

Illustratie : Moederhuis Sint Elisabeth. Zwaluwenstraat 2

Te Oostende werd het nieuwe moederhuis "Ste Elisabeth" van het christen werkersverbond van 't arrondissement plechtig ingehuldigd. Vanaf de opening in 1939 bestuurd door leken in dienst van de Volksbond.  Op 1 augustus 1945 werd de kraaminrichting overgenomen door de Zusters van het Geloof uit Tielt. In 1974 omgevormd tot een bejaardentehuis. In 2013 gesloopt om plaats te maken voor een modern woonzorgcentrum.

Postkaart : Garnalenkruier

Blankenberghe - Un Pêcheur de Crevettes au Filet. - Een garnalenkruier poseert voor de badkar met opschrift, Sophie Vanoverbeke. "De strandvisser ging tot het middel in het water het striknet, het stiknet of kruinet, voor zich uitduwen. Dit kruuwersnet is een net, dat aan een scheestok is gesnoerd en met een karsteel of dromstok steunend tegen een stikbard aan de borst, door het water, langs de grond, door een man of vrouw met hun gewicht wordt voortgeduwd" (Garnalenvissers te paard / Frans Van Immerseel. Lannoo, 1973, p.99)

Postkaart : Garnalenvissers te paard

Edition, E. Decrop-Desaever, Oostduinkerke. - Oostduinkerke-Bains - Pêcheurs de Crevettes dans la Mer. - Tot voor 1955 werd de korre, een langwerpig net, opgehouden door een korrestok of beugel geplaatst in de schee. De schee was de schuine plank van ongeveer vier meter lengte en veertien centimeter breedte bij vijf centimeter dikte, en diende om de garnalen op te wekken. Ze schuurde een laagje zand van de zeebodem weg  en de garnaal werd opgedreven. Aan de korrestok bevond zich de vierpeze (van vieren, laten schieten), een touw dat de visser bij het vangen nooit mag loslaten.

Postkaart : Garnalenvissers te paard

P.I.B., [Phototypie Industrielle Belge (93, rue de Courtrai, Brux)], N° 68a. La Plage Belge. Pêcheurs de crevettes. Retour à travers les Dunes. - Paardenvissers op weg door de duinen. De muilezel, achtergelaten door de geallieerde oorlogvoerende troepen, werd nog lang na 1918 gebruikt. Hij was een taaie, pezige trekker, de sobere langoor die in tijd van nood in leven bleef met wat er op de duinweiden te grazen viel (Garnalenvissers te paard / Frans Van Immerseel. Lannoo, 1973 , p.59)