HERRLING (FAMILIE)

Foto : Huldebetoon personeel SEO

Zwart/wit foto Antony 61252-22. Formaat : 13 x 18 cm. – Het personeelsfeest ging door op zaterdag 6 december in het Achturenhuis. Mej. R. Hespel kreeg het nijverheidereteken 1e klasse (30 jaar dienst) en dhr. R. Van Moerkerke nijverheidsereteken 2e klasse (25 jaar dienst).

Foto : Huldebetoon personeel SEO

Zwart/wit foto Antony 41254-20. Formaat : 13 x 18 cm. – Het personeelsfeest ging door op zaterdag 4 december in Ons Achturenhuis. Volgende personen werden gedecoreerd Mratha Vendendriessche-Verlinde, Albert Desmadryl, Richard Stockelynck, Maurice Meyns, Henri Carrette, Omer Lems, Robert Vergote, Victor Coucke en staan op het podium.

Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"

Formaat :  21 x 1 . Voorzitterswissel Van Iseghem August en Vilain Omer in Hotel Burlington. Van links naar rechts :  Van Iseghem August - Vilain Omer - Smissaert Emile - Vermeersch Gilbert - Major Walter - Mevr Dreesen (Herrling Rosy) en Van Haverbeke Eddie (24 april 1999).

Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"

Formaat :  15 x10 cm. Voorzitterswissel in Hotel Burlington van Van Iseghem August en Vilain Omer. Enkele genodigden, met in het midden : Verwaerde Koen, Major Walter. Rechts, mevr. Dreesen en links, mevr. Walter Debrock (24 april 1999)

Foto : Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate"

Formaat : 15 x 10 cm. -  Feest in Hotel Burlington naar aanleiding van de voorzitterswissel van Van Iseghem August en Vilain Omer. Links, Vilain Omer en Van Iseghem August houdt een toespraak. In het midden, mevr. Van Iseghem (24 april 1999).

Foto : Personeelsfeest SEO

Zwart/wit foto Antony 81251-26. Formaat : 13 x 18 cm. – Het personeelsfeest ging door op 8 december in Ons Achturenhuis. Dit jaar waren er twee jubilarissen, mej. Maria Visser nijverheidsereteken 1e klasse (30 jaar dienst) en  de heer Camiel Pieters nijverheidsereteken 2eklasse (25 jaar dienst). Mej.