HUBRECHTSEN FREDDY

Affiche : Europa tussen droom en werkelijkheid. Debat met Lambert Croux… Casino Middelkerke. 8 maart …. (?)

Formaat : 40 x 30 cm. Debat met Lambert Croux (cvp), Jaak Vandemeulebroucke (vu), Karel Van Miert (sp), Guy Verhofstadt (pvv). Moderator : Reddy Demey (brt). Organisatie : vzw De Pangel, vzw De Klienke, Davidsfonds (Middelkerke, Leffinge, Westende), Vermeylenfonds, Willemfonds

Affiche : Kulturele Raad Oostende. Kalender. 1 tot 15/08/1991

Formaat : 42 x30 cm. 1/08: Voordracht: Slapen en slaapmoeilijkheden. 2/08: Geleide wandeling: Ravesij Domein Prins Karel. 3/08: Scrabble. Geleide strandwandeling. 3-4/08: Tentoonstelling: bloemenweelde. 4/08: Geleide wandeling: Ensorwandeling. 5-9/08: Cursus: zeker van jezelf, door Ann Delye. 5/08: Geleid bezoek, vismijn Oostende. 6/08: Scrabble. 9/08: Geleide Wandeling: Leopold II Wandeling deel 1. Geleid bezoek: tentoonstelling Cobra- Post- Cobra. 10/08: Geleide strandwandeling. 11/08: Bezoek: abdijmuseum en slotgedeelte. 12/08: Geleid bezoek: Vismijn. Geleide wandeling: Ensorwandeling. 13/08: Geleide wandeling: strandwandeling. 14/08: Geleide wandeling: Leopold II wandeling deel 1. 15/08: Geleide strandwandeling.  

Affiche : Kulturele Raad Oostende. Kalender. 15/02 tot 6/03/1991

Formaat : 42 x 30 cm. 15/02: Winterse vogeltocht in Damme, olv G. Orbie. Dia- voordracht: Franse capriolen, met Henry Roose. 17/02: Voordracht: Europese Evolutie, door Europarlementslid J. Vandemeulebroucke. Voordracht: Democratie in droom en daad, door prof. dr. R. Doom. 19/02: Cursus: Sieraden zelf maken. 20/02: Voordracht: Kunst en kultuur: Eva gezien door Adam. 21/02: Voordracht: Santiago de Compostella, door Monigue Mestdagh. Film: De mars. 21-22-23/02: Toneelvoorstelling: Gebroken Lente, auteur: Lode Pools, regie: Katri Wildemeersch. 22/02: Diareportage: Lake district. 24/02: Voordracht: Portugal en Marokko, door de heer en mevr. Jonckheere. 26/02: Broodbakavond. 27/02: Cursus: Angsten en fobieën, Adelin Verslyppe. Voordracht: Oostendse Carferries, door Ferdinand Gevaert. 29/02: Dia- avond: per fiets naar Santiago de Compostella, door Eddy Bonte en Dorinda Vandermeren. Flor Barbry's volkstoneel, voor Frans- Vlaanderen. 3/03: Reeks: Bevallen en opstaan. 4/03: Cursus: Omgaan met roddels, Ann Delye. 5/03: Vragen aan een uroloog. 

Affiche : Kulturele Raad Oostende. Kalender. 15/09 tot 6/10/1992

Formaat : 42 x 30 cm. Vanaf 7/9: Balletlessen. 15/09: Cursus: Omgaan met kinderen, Ann Pylyser. 16/09: Wandelvoordracht: Bezoek aan een Oostendse scheepswerf, olv. dhr. JB. Dreesen. Startavond. 17/09: Fietstocht: oude spoorwegroute. Open- deurdag voor 50- plussers. 19/09: Ruildag: allerlei verzamelobjecten. Fietstocht: Groot Oostende. 21/09: Lezing: Levenskwaliteit doo rzelfvertrouwen. Voordracht: beveiliging tegen inbraak.  22/09: Daguitstap voor 50- plussers. 24/09: Daguitstap Floriade '92 Nederland. Dia- avond: Alpenflora. Voordracht: Jazz te Oostende 1945- 1980. 25/09: Voordracht: Esperanto- levende taal. 26/09: Krekenwandeling. 30/05: Kreatief met bloemen: droogboeketten. 1/10: Ruildag Euromunt: munten en postkaarten. 4/10: Busexcursie naar Zuid- Beveland en Zeeuws- Vlaanderen. Natuurwandeling in de Westhoek. 5/10: dia- montage: Frans Vlaanderen, dhr. Walter Duyck. 

Affiche : Kulturele Raad Oostende. Kalender. 2/01 tot 1/02/1993

Formaat : 42 x 30 cm. 2/01: Scrabble. 5/01: Scrabble. 7/01: Euromunt: munten en postkaarten. 8/01: Dialoogavond met dia's: een getuige terug uit Zuid- Afrika, door Jacques Perqui. 15/01: Dia- voordracht: Oostende vroeger en nu, door Marcel Braet. 16/01: Ruildag. 18/01: Dia- voordracht: Griekenland, door Jan Deceuninck. Scrabble. Voordracht: Klein land, veel buitenland, door dhr. R. Coolsaet. 19/01: Voordracht: het bier. 23/01: Quiz. 25/01: voordracht: Indonesië, de gordel van smaragd, door dhr. M. Van Loo. 26/01: Dia- avond, door André Haesaert. 28/01: Muziekkring. 29/01: Kabaretavond: Jaaroverzicht.  29-30-31/01: Toneelopvoering: pas op dat je geen woord zegt., van D. Fr. Frank.

Affiche : Kulturele Raad Oostende. Kalender. 3 tot 19/10/1991

Formaat : 42 x 30 cm. 2/10: Voordracht: dementie, Ann Pylyser. 3/10: Kursus droomduiding, door dhr. Depecker. 4/10: Voordracht: slaap lekker? door Ann Delye. Poezie, chanson, muziek: mensen. met Frank Degruyter. 5/10: 10de treinweekend van Oostende. 6/10: Polderfietstocht. 7/10: Goochelnamiddag met Mario Fernandez. Milieu-avond: milieubewuster huishouden, door Amand Dewaele. Leeskring: Jan Wolkers: Kunstfruit. 9/10: Veroning: Blueberry Hill. Gespreksavond met Robbe De Hert. 10/10: Filmvoordracht: Oostends Filmarchief. 11/10: start esperanto- cursussen. Dialoogavonden voor de vrede. met prof Ludo Abicht. 12/10: Geleide bezoeken. Talenten- en hobbybeurs. Diamontage. 12-13/10: Opendeurdagen. 14/10: Geleid bezoek aan Oostendse creosorteerinstallatie. Voordracht: milieuvriendelijker leven thuis. 16/10: Voordracht: verwende kinderen. 17/10: Dia- voordracht: van de Kust tot de Hoge Venen.. 18/10: Voordracht: Hoe klim ik in m'n stamboom?

Affiche : Kulturele Raad Oostende. Kalender. 3 tot 21/01/1992

Formaat : 42 x 30 cm. 3/01: Kursus: Wegwijs in Kruiden en wilde planten. 10/02: Vogelstudie: slikken en schorren Ijzermonding. Voordracht: Trouwen en houwen, door dhr. Smets. Voordracht: Voor, tijdens en na Colombus- 500 jaar Amerika, door Jos Smeets. 11/01: Vlinderreis naar Amsterdam: Rembrandt- tentoonstelling. 13/01: Dia- voordracht: Sicilië. 14/01: Instuif. Demonstratie: gerechten met bier. 16/01: Reeks: Over de grenzen heen, door Walter Lombaert. 18/01: Quizavond. 20/01: Voordracht: ook je kind heeft wel eens verdriet. Voordracht: de rode vloot, door dhr. R. Vens. 

Affiche : Stad Oostende. 11.11.11 aktie. Feest- en Cultuurpaleis. 13 en 14/11/1993

Formaat: 50 x34 cm.

13november: Zaba Kina: Zairese dans en muziek

14november: Praatstoel met Zaïres-kenners en getuigen, doorlopend infostands, 3de wereldspel en animatie, ritme workshop.

Een organisatie van MEDIOS i. s. m. alle Derde Wereld- organisaties en het stadsbestuur van Oostende.

 

Foto : Halfvastenstoet 1907

12 foto's formaat : 10 x 8 cm. - Met 12 negatieven in omslag en 12 vergrotingen, formaat : 29 x 21 cm. - Foto's : (3) Praalwagen van de vereniging" De Oude Wasschers" met als thema "L'Union Internationale de Pêcheurs" ; (6) Praalwagen van het inrichtend comite ; (11) Praalwagen van de vereniging "Union Ostendaise" met als thema "Une Soirée sous Louis XV" ; (12) Praalwagen van de vereniging "La Concordia" met als thema "Ostende centre d'art et de réjouissance". De stoet op het Wapenplein.

Foto : Lossen van ijs voor de ijshandel "Norwegian Block Ice". Visserskaai 7

6 foto's : (1) en (2) Een driemastbark lost ijs in het eerste handelsdok ; (3) en (4) Binnenbrengen van het ijs in het pakhuis van Desforges aan de Visserskaai 7 ; (5) en (6)  De wagens waarmee het ijs wordt vervoerd. Map 041D/34 

Pagina's