Jenny Steenkiste (Koninklijk Lyceum) : Kunstenaarsgroeten uit Brugge