Monumenten, beelden en gedenkplaten in Oostende : CLXXXV : Gevelreliëfs pand Kerkstraat 22