10 jaar "De Bolle" : "Een visserstehuis werd een thuis!"