Aalmoezenier Dirk Demaeght over zijn voorganger : ''Paster Pype was de Oostendse Daens''