Aan Mevrouw Vandenbroele, Lid van ' Moeder & Kinde...