Aantal leerlingen per zeereis met het opleidingsschip Mercator