Affiche : De Kiosk. Brocantemarkt in de Astrid. 4 en 18 april, 2 en 16 mei 1998.