Affiche : De Ootendsche rommelmarkt. Duin en Zee. 2013