Affiche : Raoul Servais 80 jaar.
Omschrijving
Formaat : 60 x 40 cm. Raoul Servais 80 jaar. De films Raoul Servais 30-08-08. De films Raoul Servais voor scholen 08-09-08. Tentoonstelling rond Raoul Servais okt/nov 2008. Colloqi-uium rond Raoul Servais = prijsuitreiking Raoul Servais 13-12-08. Expo Raoul servais 80 jaar. dec 2008 tot febr 2009.
2008