Agalev'er Jacques Denecker : 'Iedereen gelijk voor de wet'