August Van Neste en de Commissie van Schoolonderzoek in 1880-1882