Beelden, monumenten en gedenkplaten te Oostende : XX - Het memoriaal Georges Maes in het muziekconservatorium