Brief : Nederlandsche Tooneel- en Zangmaatschappij "De Zeestar" aan het "Oostendsch Tooneelverbond"