Brief : Schepencollege van Oostende aan het "Oostends Toneelverbond"