Cine Studio Oostende. De blokbeesten met vacantie...