De Amandine als museum : voorbereidingen voor installatie tijdelijk museum