De benamingen voor de wilstroper in het verleden en in de hedendaagse dialecten