De Liberale Bond van Gepensioneerden. -(Vereniging van de week)