De oorzaken van het bederf van de vis en de invloed van de temperatuur