De slag bij Duinkerke : O.33 slachtoffer van agressie. - Met 2 foto's van de O.33 Marbi van foto gw