De Smack
Omschrijving
5 foto's : (1) De O.122 in het Derde Handelsdok (1922) ; (2) De O.17 in het Tweede Handelsdok ; (3) De O.15 "Madeleine" voor het Waterschoutsambt ; (4) De P.93 "Radium" vaart de havengeul van Oostende binnen, met links de tijseinpost (1922) en (5) de O.219 (1926)
Deelbeschrijving uit boek of document
Vlaamse visserij en vissersvaartuigen
1976
Pagina
Dl.2,220-243,foto's,tek.