Drie gebroeders Derudder varen op nieuwe Z.54 De Bounty : nieuwe boomkortreiler dedoopt in Zeebrugge. - Met 3 foto's van de doopplechtigheid en de bemanning van Foto gw