Een champignonbedrijf te Oostende : uniek in de kuststreek