Een drama voor Oostende. - (Uit het gulden boek van Oostende)