Factuur : Halewyck & C°. Oesterputten. Schietbaanstraat 86, Oostende