Foto : 30-jarig bestaan van de Koninklijke Maatschappij Weduwen- en Wezenfonds NSB, afdeling Oostende. 1958
Omschrijving

Negatief : 6 x 9 cm. - Plechtige ontvangst op het stadhuis. Vooraan, voorzitter Pierre Beauprez. Hij was ook hoofdpolitiecommissaris van de stad Oostende. 

29/
03/
1958