Foto : Bloemenstoet 1950
Omschrijving

Een praalwagen komt uit de Sint-Peterburgstraat en gaat de Van Iseghemlaan op. In het gebouw achter de wagen : Rougets Hotel Beau Sejour, later het Ministerie van Financiën. (Belastingen, Registratie, Domeinen enKadaster). Is thans terug een hotel.

09/
07/
1950