Foto : Braderie op het Wapenplein en omgeving
Omschrijving

Zwart/wit foto Antony 20061932-5 - Formaat : 24 x 30 cm. – Braderie op zondag 19 en maandag 20 juli 1932. Opening van de braderie op zondagmorgen door de enkele hoogwaardigheidsbekleders en de inrichters van de braderie. Op de foto zien we als derde van links Frans Devriendt (boekhandel Adolf Buylstraat), mejuffrouw Feraboli (koningin van de handel), burgemeester Edouard Moreaux, mevrouw De Meester, Schepen Verhaeghe, meneer (radio) Demeester. Op de achterste rij tussen burgemeester Moreaux en mevrouw De Meester staat Natan van “A la Ville de Londres”

19/
06/
1932