Foto : De Alfons Pieterslaan (circa 1942)
Omschrijving
Gedeelte van de Alfons Pieterslaaan, tussen de Peter Benoitstraat (links) en Petit Paris (rechts). Centraal, de handelszaak Radio De Meester, uitgebaat door Julien De Meester. Rechts, de ijzerhandel Debroe. De twee panden, uiterst links, bleven leeg staan van ongeveer 1913 tot 1946. Nadien werden de benedenverdiepingen ingericht als winkelruimte. In 1966 werden beide huizen gesloopt voor nieuwbouw. Toen is daar de elektrozaak Altron gevestigd. "Radio De Meester opende zijn nieuwe zaak in maart 1941"
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 4
1989
Pagina
146