Foto : De Ieperstraat (1952)
Omschrijving
De parochiale jongensschool Sint-Jozef was gelegen in de Ieperstraat, in het gedeelte tussen de Euphrosina Beernaertstraat (links), en de Alfons Pieterslaan (rechts). Deze school was de vroegere broederschool die was overgenomen door het OLV College. Het gebouw werd in 1972 gesloopt om plaats te maken voor een nieuw compleks bestemd voor de kantoren van de "Christelijke Mutualiteit (CM)". Deze werden in mei 1975 in gebruik genomen.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 3

Datering

1987

(DD-MM-JJJJ)

Pagina
155