Foto : De Keizerskaai, thans Vindictivelaan (circa 1912)
Omschrijving
Centraal het café 't Waterhuis, gelegen op de hoek van de Keizerskaai en het Sint Petrus en Paulusplein (rechts). Daar werd de scheepsvoorraad drinkbaar water opgedaan. Het gebouw dateert van 1632 en bestaat thans nog. In 1988 werd de gevel van het café verfraaid, waardoor het gebouw een nieuw uitzicht kreeg. Links, het hotel Atlantic, dat toen werd uitgebaat door de heer C. Kerkaert.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 4
1989
Pagina
70