Foto : De O.89 ''Freddy'' gezonken na bombardementen begin 1940 in het eerste visserijdok ter hoogte van het oude politiebureel