Foto : De Pastoor Pypestraat (circa 1950)
Omschrijving
Het beeld van Pastoor Pype, van de hand van beeldhouwer Oscar Declerck (sic) (de broer van de Oostendse kunstschilder Jan Declerck). Het beeld sierde tot 1989 de ingang van de Vrije Visserijschool in de Pastoor Pypestraat. Thans staat het in het plantsoen voor de Sin Petrus en Pauluskerk (kant Jozef II-straat). Pastoor Pype was de aalmoezenier van de visserij en stichter van de naar hem genaamde Vrije Visserijschool Opmerking : Het beeld van Pastoor Pype is niet van Oscar De Clerck, maar van de Nieuwpoortse beeldhouwer Karel Demuynck (1899-1949). Het dateert uit 1939. - Lees : Het beeld van Paster Pype aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk / Dirk Demaeght. De Plate 2008, februari, p.41-43,foto's.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 5
1991
Pagina
139