Foto : De Rijkswachtkazerne. Alfons Pieterslaan 39, Oostende