Foto : De sprotfabriek... of de andere kant van de mondaine medaille !
Omschrijving
De "Excelsior", of "De Sprotfabriek" was gelegen in de Sprotslop nabij de Leffingestraat. Boven : een jonge arbeidster aan het werk. Onder : groepsfoto van jonge werknemers. In de periode van de opname, meestal meisjes van den buiten, want het werk werd als minderwaardig beschouwd en lokte de Oostendse vrouwen maar weinig aan.
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 2
1985
Pagina
106