Foto : De Visserskaai (1936) (02)
Omschrijving
Gedeelte van de Visserkaai, vanaf de Sint-Paulusstraat (links) richting Ooststraat (rechts). Op de foto van links naar rechts : Het Café La Marée, de kruidenierswinkel van Louis Vieren, het café van Lucien Rubben, het café British House, het hotel-restaurant Rubis en het café In Vlissingen
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 4
1989
Pagina
125