Foto : De Visserskaai (1936) (03)
Omschrijving
Tweede gedeelte van de huizenrij tussen de Sint-Paulusstraat (links) richting Ooststraat (rechts). Op de foto van links naar rechts : Het café In Vlissingen, het café In de Zeevisch (1), het café van weduwe Pierre Corveleyn, de elektriciteitswinkel van O. en D. Opdedrynck, het hotel Ancien Limbourg /  Friture Toontje, een kruidenierswinkel en het café van Valère Van Outryve. (1) Lenaers-Rabaey
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 4
1989
Pagina
126