Foto : De Visserskaai (1936) (10)
Omschrijving
Tweede gedeelte van de huizenrij tussen de Nieuwstraat (links) en de Cirkelstraat (rechts). Op de foto van links naar rechts : Het Hotel Chatteris, het café Au Belgica, de café-friture Leopold III en het Café Arthur
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 4
1989
Pagina
135