Foto : Eerste Wereldoorlog. Rogierlaan (1918)
Omschrijving

Formaat : 12,5 x 8,5 cm. - Obus tombé le 21-3-18. Boulevard Rogier 44. Quatre morts. - Tijdens de beschietingen van 21 maart werden de woningen nrs. 42 en 44 zwaar beschadigd. In de woning nr. 44, links, vielen er vier oorlogsslachtoffers : de Moyard Emma, Beuselinck Emilie, Ouvry Marie en De Hollander Henri. Hier was de handelszaak gevestigd van Jules Ouvry-Schockaert. - Map 029A/22c

21/
03/
1918