Foto : Froid Industriel
Omschrijving

Zwart/wit foto Antony 70825-8. - Formaat : 24 x 30 cm. – Ijsfabriek “Froid Industriel” aan de Stapelhuiskaai op het Hazegras. In de achtergrond wordt een schip geladen met ijs via transportband. De wagens staans klaar om de handelszaken te bevoorraden.

07/
08/
1925